Review By RP

9 วัดสวยกรุงเทพ ไหว้พระ 9 วัด เสริมมงคล

โดย: Review Promote
10 ธันวาคม 2563 เวลา 14:02 ผู้เข้าชม: 681
0
0
0

เชื่อว่าหลายคนคงเริ่มเหนื่อยล้ากับการทำงานที่ผ่านมา ใครที่กำลังมองหาที่พึ่งทางใจ หรือ วันว่างๆ อยากหาที่ทำบุญ เที่ยวชิล แจกสถานที่กับ 9 วัดสวยในกรุงเทพ ต้องปักหมุดเลย มงคลต้อนรับสิ่งดีๆ ต้อนรับปีใหม่นี้ ตามลิสต์นี้ไปเลย อิ่มบุญ อิ่มใจ จะมีวัดไหนบ้าง ตามไปดูกันเลย! 

1. วัดพระแก้ว

วัดพระเเก้วนี้เป็นวัดหลวงซึ่งตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง คล้ายกับเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยานั่นเองค่ะ ทำให้ที่นี่ไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ อีกทั้งภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของคนไทยอีกด้วย

 

ที่อยู่ : ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิกัด : https://goo.gl/maps/AWptWNfhCiVn8t3A9

เปิดให้เข้าชม : 08.30-15.30 น.

โทร : -

เว็บไซต์ :https://www.royalgrandpalace.th

Cr : thairath, wikipedia


2. วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวรารามราช วรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง เป็นวัดโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาค่ะ เดิมเรียกว่า วัดมะกอกนอก ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ 2 มาบรรจุที่พุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในอุโบสถวัดอรุณ และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดอรุณราชวราราม

 

ที่อยู่ : 158 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

พิกัด : https://goo.gl/maps/uUq8m6QvaTpfSxdx5

เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.

โทร : 0-2891-2185

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watarunofficial , https://www.watarun1.com/th

Cr : Wikimedia , discover2thai , watarun


3. วัดโพธิ์ ท่าเตียน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ ท่าเตียน สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าแก่และ เป็นวัดประจำรัชกาล 1 อีกด้วย เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้มีการสถาปนาวัดนี้ใหม่ โดยโปรดเกล้าให้สร้างพระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร และบูรณะวัดนั่นเอง

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิกัด : https://goo.gl/maps/cz7EEmqftc6D3Xhw9

เปิดให้เข้าชม : 08.30-17.30 น.

โทร : 0-2226-0335

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watphonews

Cr : thestandard , wikipedia


ผู้สนับสนุน

4. ภูเขาทอง วัดสระเกศ

วัดสระเกศ เป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาจึงได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 1 ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของ พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ซึ่งเป็นเจดีย์บนภูเขาจำลอง สร้างในสมัยของรัชกาลที่ 3 โดยทรงให้เป็นพระปรางค์มีฐานย่อมุมไม้สิบสอง แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ จนเถึงสมัยรัชกาลที่ 4 จึงทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขา ก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทำให้ยอดเจดีย์สีทองสวยงาม ส่องสว่างเห็นได้แต่ไกล จนเรียกได้ว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ

ที่อยู่ : 344 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

พิกัด : https://goo.gl/maps/2FoNuVocEYqMBCxY8

เปิดให้เข้าชม : 08.00-19.00 น.

โทร : -

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watsraket

Cr : Wikipedia , sihawatchara


5. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

คำว่า ราชบพิธ หมายถึง พระราชาทรงสร้าง วัดราชบพิธ ซึ่งก็คือ เป็นวัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับพระอัครมเหสีพระราชเทวี และเจ้าจอมพระสนมเอกของพระองค์

ส่วนคำว่า สถิตมหาสีมาราม นั้นก็คือ เป็นวัดที่ประดิษฐานเสมาขนาดใหญ่ เพราะตามปกติแล้วเสมาของวัดโดยทั่วไปจะอยู่ตามมุมหรือติดอยู่กับตัวพระอุโบสถ แต่เสมาของวัดนี้ตั้งอยู่บนกำแพงรอบวัดถึง 8 ด้าน จึงเป็นการขยายเขตทำสังฆกรรมของสงฆ์ให้กว้างขึ้น อีกทั้งวัดราชบพิธฯ ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ อีกด้วย

 

ที่อยู่ : 2 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิกัด : https://goo.gl/maps/Lus1CNuNvw71s1WM7

เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.

โทร : -

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/WatRajabopit2412

Cr : siamrath , Wikipedia

 


6. วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 3 ค่ะ วัดนี้จึงมีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนที่งดงาม พระอารามนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ที่อยู่ : 248 ถนนพระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิกัด : https://goo.gl/maps/tuGNRm87xBF7fLkf6

เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.

โทร : -

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/วัดบวรนิเวศวิหาร

Cr : Wikipedia , insidewatthai


7. วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี โดยมีเจ้าพระยายมราช (บุนนาค ยมนาค) เป็นผู้ออกแบบแผนผังการสร้างวัด พระอุโบสถ ตลอดจน โลหะปราสาท

ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐาน พระพุทธเสฏฐตมมุนินทร์ ซึงมีความหมายว่า พระพุทธองค์ผู้ทรงประเสริฐสูงสุดยิ่งใหญ่เหนือกว่าพระมุนีใดในโลก และมีจิตรกรรมฝาพนัง ด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องพุทธประวัติ

 

ที่อยู่ : 2 ถนนมหาไชย แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิกัด : https://goo.gl/maps/QfDcsipWuQv8G1d79

เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.

โทร : -

เว็บไซต์ : -

Cr : wikipedia


8. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เดิมชื่อ วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง และได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 5 ใหม่ว่า วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หมายถึง “วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5”

ภายในวัดนั้นงดงามด้วยสถาปัตยกรรม และศิลปะไทยที่สมบูรณ์ โดยมีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ออกแบบ ที่นี่เป็นวัดที่มีความสวยงามมากที่สุดวัดหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ซึ่งมีสถานที่สำคัญต่างๆ ในวัดมากมายอย่าง ศาลาสี่สมเด็จ หอระฆังบวรวงศ์ พระที่นั่งทรงธรรม พระที่นั่งผนวช พระวิหารสมเด็จ ศาลาอุรุพงศ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

 

ที่อยู่ : 69 ถนนพระรามที่ 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

พิกัด : https://goo.gl/maps/vDbQzJGx2tnGxLmr5

เปิดให้เข้าชม : 08.30-17.30 น.

โทร : 08-8565-7565

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watbencham

Cr : watbencham


9. วัดยานนาวา

วัดยานนาวา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดโบราณตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทย และได้เปลี่ยนชื่อจากวัดคอกกระบือเป็น วัดยานนาวา

 

ที่อยู่ : 40 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

พิกัด : https://goo.gl/maps/DmxmG1Jnp8E5RD3a9

เปิดให้เข้าชม : 05.00-22.00 น.

โทร : 0-2672-3216

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/วัดยานนาวา

 Cr : Wikipedia, thai.tourismthailand , twitter , matichon


ฝากติดตามเพจ ReviewPromote #ReviewPromote #กินเก่ง #เที่ยวเก่ง9 วัดสวยกรุงเทพ ไหว้พระ 9 วัด เสริมมงคล

รายละเอียดแจ้งไว้ในบทความ

คะแนนรีวิว:
ความน่าสนใจ:
สถานที่:
การเดินทาง:
ตั๋ว/บัตรเข้าชม:
คะแนนโดยรวม:

แชร์บอกให้เพื่อนคุณรู้

คอมเม้น

0 คอมเม้น
Other Review by Review Promote

กฎการรีวิว

People who love what they do help
you get everything done at an
unbeatable value.

รีวิวโดยทีมงาน RP

What do you do best? Create your
Gig and start selling. It’s free, and
only takes 5 minutes.

ร่วมกิจกรรม

Your safety is our top priority. Secure
transactions and our safety team
protect you at all times.
เข้าสู่
ระบบ
เขียน
รีวิว
รีวิว
อัพเดท
Top 10
รีวิว
TOP
ติดต่อทีมงานเพื่อ
แนะนำรีวิวน่าสนใจ