Rules About Review

กฏ กติกา และวิธีการรีวิว

อัพเดทล่าสุด: 18 มีนาคม 2567 เวลา 15:28:56

กฏ กติกา และวิธีการรีวิว

 เว็บไซต์ reviewpromote.com มีความตั้งใจจะเปิดให้ reviewpromote.com เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์ แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ตามแต่ความสนใจของผู้โพสต์เอง เนื่องด้วยพื้นที่นี้เป็นบริการสาธารณะ ลักษณะเนื้อหาจึงหลากหลาย อาจเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ หรือ เพียงให้แต่ความบันเทิงเท่านั้น ดังนั้นผู้ใช้งานควรมีวิจารณญาณในการ รับชมเนื้อหา ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อให้การใช้งาน reviewpromote.com เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทางผู้ให้บริการจึงจำเป็นต้องกำหนด กฎ กติกา และมารยาท ในการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทที่กำหนดไว้โดยเคร่ง ครัด หากเกิดกรณีข้อพิพาท ผู้ให้บริการ ข้อสงวนสิทธิ์ในการใช้เงื่อนไขเกี่ยวกับ กฎ กติกา และมารยาท มาใช้ในการอ้างอิง

กฎ กติกา และมารยาท ในการใช้งาน reviewpromote.com

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการนี้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ เว็บไซต์ reviewpromote.com ระบุไว้ และจะไม่ใช้ เว็บไซต์นี้เพื่อหาประโยชน์ในทางการค้าหรือหากำไรหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน และท่านสัญญาว่าจะยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. ห้ามโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และราชวงศ์ อันเป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือแสดง ความอาฆาตมาดร้ายอย่างเด็ดขาด
2. ห้ามโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นเท็จ ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
3. ห้ามโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่มีเนื้อหาลามก อนาจาร (เช่น คลิปโป๊, ภาพโป๊) เกินกว่าบรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้ หรือเนื้อหาที่มีเจตนาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ใส่ร้ายผู้อื่น
4. ห้ามโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่เป็นไปในลักษณะกลั่นแกล้ง หรือทำให้เกิดการเข้าใจผิดในตัวบุคคล โดยการโพสต์เนื้อหาที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ID-line อีเมล เป็นต้น
5. ห้ามโพสต์เนื้อหาใดๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด กล่าวคือ เนื้อหาที่นำมาโพสต์จะต้องเป็นภาพจากแหล่งที่มาที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ หรือได้รับ อนุญาตให้เผยแพร่ได้โดยถูกต้องจากเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น และผู้โพสต์ควรให้เครดิตหรืออ้างอิงแหล่งที่มาด้วยทุกครั้ง

UK cheap super clone watches with high quality for men and women online.
Where can you buy cheap breitling replica watches UK? Swiss fake Breitling online store can be a good choice.
Cheap UK fake rolex watches with Swiss movements are worth having.
6. ห้ามโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะเชิญชวน ให้ใช้ ทดลอง และขาย ยาเสพติด หรือ การกระทำผิดกฎหมายทุกชนิด
7. เนื้อหา ที่ปรากฏใน reviewpromote.com นี้ เกิดจากการโพสต์ของผู้ใช้บริการอันเป็นการเผยแพร่แบบอัตโนมัติ โดยที่ทีมงานไม่สามารถตรวจสอบหรือเห็นด้วยกับเนื้อหา เหล่านั้นได้ในทันที ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรใช้วิจารณญาณในการโพสต์ และจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่โพสต์นั้นแต่เพียงผู้เดียว
8. ทีมงานสามารถดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ reviewpromote.com ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขกฎ กติกาในการใช้งานได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบว่ามีการโพสต์ข้อความ ที่เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบโพสต์, แบน User, ลบ User account ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีการโพสต์เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ reviewpromote.com หรือผู้อื่น เจ้าของโพสต์นั้นจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแต่เพียงผู้เดียว

กฎการรีวิว

People who love what they do help
you get everything done at an
unbeatable value.

รีวิวโดยทีมงาน RP

What do you do best? Create your
Gig and start selling. It’s free, and
only takes 5 minutes.

ร่วมกิจกรรม

Your safety is our top priority. Secure
transactions and our safety team
protect you at all times.
เข้าสู่
ระบบ
เขียน
รีวิว
รีวิว
อัพเดท
Top 10
รีวิว
TOP
ติดต่อทีมงานเพื่อ
แนะนำรีวิวน่าสนใจ