Tags

"ของดีประจำจังหวัดภูเก็ต"

Review Promote
28 มิถุนายน 2563 เวลา 12:09

มารู้จัก.... น้ำพริกกุ้งเสียบ ตามมาดูกัน.....?

น้ำพริกกุ้งเสียบนั้น เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง ซึ่งกุ้งเสียบก็คือการนำกุ้งสดๆ มาเสียบไม้ย่างทั้งเปลือก รมควันจากกาบมะพร้าวจนได้กลิ่นหอมแต่ไม่ไหม้ การเลือกซื้อกุ้งเสียบต้องเลือกที่แห้งสนิท

กฎการรีวิว

People who love what they do help
you get everything done at an
unbeatable value.

รีวิวโดยทีมงาน RP

What do you do best? Create your
Gig and start selling. It’s free, and
only takes 5 minutes.

ร่วมกิจกรรม

Your safety is our top priority. Secure
transactions and our safety team
protect you at all times.
เข้าสู่
ระบบ
เขียน
รีวิว
รีวิว
อัพเดท
Top 10
รีวิว
TOP
ติดต่อทีมงานเพื่อ
แนะนำรีวิวน่าสนใจ