Review By RP

9 วัดสวย เชียงใหม่ มาเชียงใหม่ต้องแวะ ไหว้พระทำบุญตามรอยล้านนา

โดย: Review Promote
11 ธันวาคม 2563 เวลา 20:43 ผู้เข้าชม: 40
0
0
0

เชียงใหม่ อาจจะเป็นสถานที่ยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยว มีที่เที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งภูเขา แม่น้ำ น้ำตก เชียงใหม่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของแต่ละวัดของเชียงใหม่ เราจึงรวบรวม 9 วัดสวย เชียงใหม่ มาเชียงใหม่ต้องแวะ ไหว้พระทำบุญตามรอยล้านนา เที่ยวเชียงใหม่ครั้งหน้าห้ามพลาด

Cr : paikondieowดูรีวิวเพิ่มเติม : 7 สถานที่ ดินแดนเชียงใหม่ Chiang Mai แอ่วเหนือ ได้ที่ https://www.reviewpromote.com/post/619/view

1. วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัย วัดพระธาตุดอยสุเทพถือเป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหารและเป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่โบราณกาล ถ้าหากใครที่มาเยือนเมืองเชียงใหม่แล้วไม่ได้ขึ้นไปนมัสการถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่

       

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด : https://goo.gl/maps/CVC2eESQN6dyfxPn8

เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.

โทร : -

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

Cr : วัดพระธาตุดอยสุเทพ


2. วัดพระสิงห์วรวิหาร

วัดพระสิงห์วรวิหาร เป็นวัดสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดินล้านนานับแต่อดีต เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง วัดพระสิงห์วรวิหารเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ภายในมีพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณศิลปะเชียงแสนโบราณ ปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.700 และเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง” อีกทั้งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนาประดิษฐานอยู่

ที่อยู่ : 2 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด :https://goo.gl/maps/RrAtKhRsrm3fD5jDA

เปิดให้เข้าชม : 06.00-17.00 น.

โทร : -

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

Cr : thai.tourismthailand, dhammathai


ผู้สนับสนุน

3. วัดเจดีย์หลวง


วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วัดโชติการาม เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่ถนนพระปกเกล้า มีบริเวณกว้างขวาง เมื่อเดินเข้าไปจะพบพระวิหารหลวงทรงล้านนาอยู่ตรงกลาง เจ้าคุณอุบาลี คุณปรมาจารย์และเจ้าแก้วนวรัฐเป็นผู้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2471

ที่อยู่ : 103 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด : https://goo.gl/maps/ycbPaFgRjyKefuTFA

เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.

โทร : -

เว็บไซต์ : -

Cr : wikipedia , thesunsight


4. วัดพันเตา

วัดพันเตา วัดเก่าแก่ใจกลางเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง เดิมเป็นเขตสังฆาวาสและพื้นที่หล่อพระอัฎฐารสของวัดเจดีย์หลวง ต่อมาได้สร้างเป็นวัดพันเตา แต่เดิมคนเชียงใหม่เรียกที่นี่ว่าวัด “ปันเต้า” (พันเท่า) อันหมายถึงการที่มาทำบุญเพียงหนึ่งจะได้บุญกลับไปเป็นพันเท่า ภายหลังเพี้ยนเป็น “พันเตา” อีกที่มาหนึ่งน่าจะมาจากการใช้วัดนี้เป็นแหล่งสร้างเตาหล่อพระนับร้อยนับพันเตา จึงได้ชื่อว่า “วัดพันเตา” นั่นเอง

 

ที่อยู่ : 127/7 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด : https://goo.gl/maps/B57tLS6G8u1rZe1a8

เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.

โทร : -

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watpantao

Cr : วัดพันเตา


5. วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น ตั้งอยู่ที่ ถนนราชภาคินัย อำเภอเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่ มีมาตั้งแต่สมัยแรกสร้างเมือง เมื่อ พ.ศ. 1839 พญามังราย ได้ทรงยกพระตำหนักเชียงมั่น ถวายเป็นพระอารามให้ชื่อว่า วัดเชียงมั่น และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ช้างล้อม บริเวณพื้นที่หอประทับของพระองค์

พระวิหารของวัดเชียงมั่นมี 2 วิหาร คือ วิหารใหญ่ที่สร้างในสมัยปัจจุบัน ระหว่างช่องหน้าต่างของวิหารหลังนี้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนสีทองบนพื้นแดงงามวิจิตร บอกเล่าเรื่องราวการสร้างเมืองและวัดของพญามังราย ทั้งเวียงกุมกาม และเมืองเชียงใหม่

ที่อยู่ : 171 ถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด : https://goo.gl/maps/2Yp9GYteKn6QXENRA

เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.30 น.

โทร : -

เว็บไซต์ : -

Cr : chiangmainews, Wikipedia, chiangmaiculture

 


6. วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุเทพ อำเภอเมือง สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวปี พ.ศ.1839 เพื่อให้ฝ่ายอรัญวาสีจำพรรษา ต่อมาพญากือนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน อุโมงค์นี้มีลักษณะเป็นกำแพงภายในเป็นทางเดินหลายช่องทะลุกันได้

 

ที่อยู่ : 135 หมู่ที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด : https://goo.gl/maps/d2B6GQNDUFDArVRYA

เปิดให้เข้าชม : 09.00-16.00 น.

โทร : -

เว็บไซต์ : http://www.watumong.org

Cr : blog.bangkokair


7. วัดสวนดอก

วัดสวนดอก หรือ วัดบุปผาราม ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง ในอดีตนั้นเป็นสวนดอกไม้ของเจ้านายฝ่ายเหนือในราชวงศ์เม็งราย โดยในปี พ.ศ.1914 พระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์เม็งรายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็น “พระอารามหลวง” เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของ “พระมหาเถระสุมน” ผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ในแผ่นดินล้านนา และสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ที่อยู่ : 139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด : https://goo.gl/maps/FSoL2Wxyh2AsA6Zt9

เปิดให้เข้าชม : 09.00-21.00 น.

โทร : -

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watsuandok53

Cr : Wikipedia


8. วัดโลกโมฬี

วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่ที่ ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2070 โดยพระเกษเกล้าโปรดให้ยกบ้านหัวเวียงให้เป็นวัด จากนั้นได้สร้างเจดีย์ และวิหาร เมื่อพระเกษเกล้า ฯ สวรรคตได้นำอัฐิมาบรรจุที่เจดีย์ของวัดนี้ด้วย วัดโลกโมฬีได้กลายเป็นวัดร้างมาหลายร้อยปี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2544 คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการรื้อฟื้นจากการเป็นวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ ได้ดำเนินการพัฒนาบูรณะวัดโลกโมฬี มาเป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ที่อยู่ : 298/1 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด : https://goo.gl/maps/ojNmgtHbHpcbjWYq5

เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.

โทร : -

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/วัดโลกโมฬี

Cr : Wikipedia, thatteekorn


9. วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด ตั้งอยู่ที่ ตำบลช้างเผือก บนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) เป็นวัดที่สำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ ลักษณะคล้ายกับมหาวิหารโพธิที่พุทธคยาในประเทศอินเดีย ที่ฐานเจดีย์ประดับปูนปั้นรูปเทวดา ด้านนอกพระเจดีย์ ประดับงานปูนปั้นรูปเทวดาทั้งนั่งขัดสมาธิและยืนทรงเครื่องที่มีลวดลายต่างกันไปดูงามน่าชม

ที่อยู่ : 90 หมู่ที่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด : https://goo.gl/maps/1HQeFJT8TSRCuZxE6

เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.

โทร : -

เว็บไซต์ : -

Cr : thailandtourismdirectory, Wikipedia
ฝากติดตามเพจ ReviewPromote #ReviewPromote #กินเก่ง #เที่ยวเก่ง

9 วัดสวย เชียงใหม่ มาเชียงใหม่ต้องแวะ ไหว้พระทำบุญตามรอยล้านนา

รายละเอียดแจ้งไว้ในบทความ

คะแนนรีวิว:
ความน่าสนใจ:
สถานที่:
การเดินทาง:
ตั๋ว/บัตรเข้าชม:
คะแนนโดยรวม:

แชร์บอกให้เพื่อนคุณรู้

คอมเม้น

0 คอมเม้น
Other Review by Review Promote

กฎการรีวิว

People who love what they do help
you get everything done at an
unbeatable value.

รีวิวโดยทีมงาน RP

What do you do best? Create your
Gig and start selling. It’s free, and
only takes 5 minutes.

ร่วมกิจกรรม

Your safety is our top priority. Secure
transactions and our safety team
protect you at all times.
เข้าสู่
ระบบ
เขียน
รีวิว
รีวิว
อัพเดท
Top 10
รีวิว
TOP
ติดต่อทีมงานเพื่อ
แนะนำรีวิวน่าสนใจ