Review By RP

281 ปี ศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน) เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย!!

โดย: Review Promote
10 สิงหาคม 2560 เวลา 21:28 ผู้เข้าชม: 284,965
0
0
0

ศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน) ถือเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ที่มีอายุมากว่า 281 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2279 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ว่ากันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสิน เคยเสด็จมาสักการะเทพเจ้ากวนอูที่ศาลแห่งนี้ ก่อนที่จะกรีธาทัพไปทำสงครามด้วย ศาลเจ้ากวนอูแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในชุมชมสมเด็จย่าใกล้กับสวนสมเด็จย่า หลังวัดอนงคารามย่านคลองสาน ฝั่งธนบุรี

ทางเข้าจะมีป้ายบอกทางไปสวนสมเด็จย่า และมีป้ายสีแดงเล็ก ๆ บอกทางไปศาลเจ้ากวนอู จากรูปให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสุดซอยจะถึงศาลเจ้ากวนอู (ภาพถ่ายจากซ.ดิลกจันทร์)ศาลเจ้ากวนอูอยู่บริเวณด้านหลังสวนสมเด็จย่า ซึ่งเป็นที่จอดรถ สามารถเดินเข้าได้ทั้งสวนสมเด็จย่า และศาลเจ้ากวนอูด้านหน้าศาลเจ้ามีความเก่าแก่ดูขลังยิ่งนัก บนหลังคาศาลเจ้า จะเห็นรูปจำลองท้าวจตุโลกบาลแบบจีนประดิษฐานอยู่ พร้อมมังกรคู่สวยงามตามศิลปะแบบจีนด้านหน้าศาลเจ้ามีเก๋งจีนสร้างติดริมแม่น้ำ พื้นที่ของศาลเจ้าติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้านล่างประดิษฐานรูปจำลองจ้าแม่กวนอิม ชั้นสองประดิษฐานรูปจำลองเง็กเซียนฮ่องเต้ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ่งเอี้ย) พระอรหันต์จี้กง พระศรีอริยเมตไตยโพธิสัตว์ ชั้นบนสุดประดิษฐานพระพุทธเจ้าแบบมหายานสามพระองค์ ได้แก่ พระอมิตาภพุทธเจ้า พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาพุทธเจ้า เพื่อโปรดมวลหมู่สรรพสัตว์และเหล่าสรรพวิญญานทั้งหลายในท้องน้ำเจ้าพระยาสามารถเดินทางด้วยเรือ แต่เฉพาะเรือท่องเที่ยวหรือเรือส่วนตัวเท่านั้น ไม่มีเรือโดยสารจอดที่ท่านีวิวแม่น้ำเจ้าพระยา มุมมองจากเก๋งจีนริมแม่น้ำจะเห็นสะพานพระพุทธยอดฟ้า และสะพานสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านซ้ายของศาลเจ้ากวนอูจะมีบ้านทรงจีนโบราณก่ออิฐถือปูนหลังหนึ่ง ดูเก่าแก่ และผุพังตามกาลเวลา มีข้อความอักษรจีนเขียนอยู่หน้าประตู ให้อารมณ์แบบหนังจีนมาก มีลวดลายสลักบนกำแพงอย่างสวยงาม ว่ากันว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของพระเจ้ากรุงธนบุรี บ้างก็ว่าเป็นบ้านของเศรษฐีโรงน้ำปลาเก่าแก่ เรือนทั่งง่วนฮะ (โรงน้ำปลาทั่งง่วนฮะ) ซึ่งเป็นตระกูลโรงน้ำปลาเก่าแก่ที่บรรพบุรุษอพยพมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 5"ศาลเจ้ากวนอู Gong Wu Shrine เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมากว่า 268 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในชุมชมสมเด็จย่าใกล้กับสวนสมเด็จย่า หลังวัดอนงคารามย่านคลองสาน ฝั่งธนบุรี ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า ในเก๋งศาลเจ้ากวนอู มีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ด้วยกัน 3 องค์ องค์เล็กสุดเป็นองค์แรกที่เข้ามาในประเทศไทยราวปี พ.ศ.2279 ตรงกับสมัยพระเจ้าเฉินหลงฮ่องเต้ จักรพรรดิราชวงศ์ชิง โดยชาวจีนฮกเกี้ยนได้อัญเชิญมาจากมณฑลฮกเกี้ยนโดยทางเรือ มาประทับอยู่ในเก๋ง ซึ่งแต่เดิมเป็นเก๋งเล็กๆ ต่อมาในปี พ.ศ.2345 ตรงกับสมัยพระเจ้าเจียชิงฮ่องเต้ จักรพรรดิราชวงศ์ชิง ได้มีผู้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์กลางมาเพิ่มอีกองค์หนึ่ง พร้อมติดป้ายชื่อเก๋งว่า "กวง ตี่ กู เมียว" และต่อมาในปี พ.ศ.2365 ตรงกับสมัยพระเจ้าเต๋ากวงฮ่องเต้ จักรพรรดิราชวงศ์ชิง มีเจ้าสัวชื่อ "นายคุงเส็ง" ได้บูรณะเก๋งแห่งนี้ให้ใหญ่ขึ้น และได้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์ที่สามมาประทับร่วมกันในเก๋งรวมเป็นสามองค์ พร้อมสร้างระฆังไว้หนึ่งใบ

ต่อมาในปี พ.ศ.2444 คณะกรรมการและศิษย์ได้ร่วมกันสร้างเก๋งศาลเจ้าหลังใหม่ขึ้น เนื่องจากเก๋งหลังเดิมชำรุด เมื่อสร้างเสร็จได้ตั้งชื่อเก๋งหลังใหม่นี้ว่า "กวงตี่ บู่ เชิ่ง เมียว"


สามารถไปไหว้สักการะในช่วงเวลา 07.00-18.00 น.

จะเห็นว่าป้ายศาลเจ้า เขียนไว้ว่า “ศาลเจ้ากวนอู อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี” ซึ่งน้อยมากที่จะเห็นป้ายที่เขียนว่า จังหวัดธนบุรี ยิ่งคนรุ่นใหม่คงชินแต่กับคำว่า ฝั่งธนๆ โดยบางคนอาจลืมไปแล้วด้วยว่า "กรุงธนบุรี" เคยเป็นเมืองหลวงของไทยเราด้วยซ้ำ ป้ายนี้ยิ่งทำให้สถานที่แห่งนี้มีความเก่าแก่ขึ้นไปอีกอักษรจีนที่จะเห็นอยู่ทั่วไปในศาลเจ้า ให้อารมณ์เหมือนอยู่ประเทศจีนมากรูปจำลองเทพเจ้ากวนอูองค์ใหญ่ และมีรูปจำลองเทพเจ้ากวนอูที่สร้างมาใหม่ตั้งไว้อีกหลายองค์

วิธีขอพรจากเทพเจ้ากวนอูของที่นี่คือ “ผู้ที่ขอพรต้องเข้าไปจับที่เท้าของเทพเจ้ากวนอูแล้วอธิษฐาน โดยมีข้อห้ามสำคัญสำหรับผู้หญิงคือ ถ้ามีประจำเดือน ห้ามแตะต้องท่านเป็นอันขาด!!

ด้านในมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ คอยนับธูปเทียนให้เรา (ใช้ธูป 16 ดอก เทียน 2 เล่ม)

สำรวมจิตใจแล้วถวายสักการะเทพเจ้ากวนอู อธิษฐาน จากนั้นปักเทียนไว้ด้านใน แล้วออกไปด้านนอกเพื่อปักธูปตามจุดต่างๆ 5 จุด

จุดที่ 1 เทวดาฟ้าดิน ปักธูป 5 ดอก

จุดที่ 2 กวนอูเทพเจ้าทุกพระองค์ ธูป 3 ดอก

ผู้สนับสนุน

จุดที่ 3 พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ประดิษฐานอยู่ที่เก๋งจีนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้ธูป 3 ดอกจุดที่ 4 แป๊ะกง (เจ้าที่) ธูป 3 ดอก

จุดที่ 5 เทพประตู (ซ้าย-ขวา) ธูปข้างละ 1 ดอก

สามารถสแกน QR Code นี้เพื่อฟังประวัติได้ อันนี้เจ๋งมาก ถือว่าประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ดีทีเดียว สนับสนุนจากสโมสรโรตารี่เจริญนครและสำนักงานเขตคลองสาน ใครเคยไปมาแล้ว อย่าลืมมา “ร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ และ ไลฟ์สไตล์ ของคุณ” กันที่ www.reviewpromote.com นะจ๊ะ

ศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน)

FB: ศาลเจ้ากวนอู ตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน
เปิด: ทุกวัน เวลา 07.00 - 18.00 น.
พิกัด: ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน
โทร: 02 439 6309

คะแนนรีวิว:
ความน่าสนใจ:
สถานที่:
การเดินทาง:
แผนที่

แชร์บอกให้เพื่อนคุณรู้

คอมเม้น

0 คอมเม้น
Other Review by Review Promote

กฎการรีวิว

People who love what they do help
you get everything done at an
unbeatable value.

รีวิวโดยทีมงาน RP

What do you do best? Create your
Gig and start selling. It’s free, and
only takes 5 minutes.

ร่วมกิจกรรม

Your safety is our top priority. Secure
transactions and our safety team
protect you at all times.
เข้าสู่
ระบบ
เขียน
รีวิว
รีวิว
อัพเดท
Top 10
รีวิว
TOP
ติดต่อทีมงานเพื่อ
แนะนำรีวิวน่าสนใจ