Review By RP

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดไทยโบราณ ๑๘๙ ปี เจ้าของรางวัล Award of Excellence

โดย: Review Promote
10 สิงหาคม 2560 เวลา 19:24 ผู้เข้าชม: 1,981
1
0
0

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร อยู่ใกล้กับเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี สร้างในปี พ.ศ. 2371 โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) บิดาคือเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) ผู้เป็นต้นสกุล “บุนนาค” จากอดีตจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา 189 ปีแล้ว ซึ่งในปี พ.ศ.2549 มีการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ และได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 (Award of Excellence) ให้โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยุรวงศาวาส ด้านการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในปี พ.ศ. 2556

ผู้สนับสนุน

พระบรมธาตุเจดีย์

นิทรรศการที่ทางวัดจัดไว้

พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร หรือพรินทรปริยัติธรรมศาลา เปิดปิดเวลา 08.30-19.00 น.
สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2428 โดยเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) สร้างเป็นศาลาต่อมุขพระบรมธาตุมหาเจดีย์ขึ้น เพื่อเป็นที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้เป็นศิลปโบราณสถานวัตถุของชาติ และในปีพ.ศ. 2550 ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์หอพรินทรปริยัติธรรมศาลา และจัดเป็น พิพิธภัณฑ์พระ มีชื่อว่า ประยูรภัณฑาคาร ที่แสดงพระกรุและของมีค่าที่ค้นพบบนองค์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ และที่ผู้อื่นถวายสมทบในภายหลังด้วย

เข้าไปด้านในจะเจอพระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรก ประดิษฐานอยู่ส่วนกลางของพิพิธภัณฑ์ เป็นศิลปะบายน (ขอม) พุทธศตวรรษที่ 17 มีความสูง 150 ซม.

ภายในจัดแสดงพระพุทธรูปปางต่างๆ และมีบอร์ดแสดงประวัติความเป็นมาของวัด

ด้านหลังอาคารนี้มีประตูเชื่อมไปยังทางขึ้นพระบรมธาตุเจดีย์ ออกจากประตูมาจะเจอพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธปฏิมากร ให้เรากราบไหว้บูชา ปิดทอง ก่อนขึ้นไปยังองค์พระเจดีย์

ให้เดินไปทางซ้ายมือเพื่อไปยังทางขึ้น ทางวัดมีรองเท้าให้ใส่ขึ้นไปได้ เพราะพื้นข้างบนจะร้อนมาก

ระหว่างเดินไปทางขึ้น ซึ่งอยู่ด้านหลัง ก็ชมพระเจดีย์องค์เล็กไปด้วย

เดินขึ้นบันไดไปทางซ้ายมือนะคะ

องค์พระเจดีย์ใหญ่

พระของขวัญที่ทางวัดทำไว้ ให้เราหยิบได้ 1 องค์

พระบรมธาตุเจดีย์เป็นพระเจดีย์ทรงกลม สัณฐานรูปโอคว่ำ สูง 60.525 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เมตร นับได้ว่าเป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดของกรุงรันตโกสินทร์ ฐานล่างส่วนนอกมีช่องคูหาล้อมรอบพระเจดีย์ 54 คูหา มีชานเดินได้โดยรอบ ชั้นบนถัดจากช่องคูหาขึ้นไปมีพระเจดีย์เล็ก 18 องค์ ล้อมรอบพระเจดีย์องค์ใหญ่

พระเจดีย์เล็ก

ประวัติคร่าว ๆ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2398 โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์เป็นผู้เริ่มสร้างขึ้น แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็ถึงแก่พิราลัยเสียก่อน ต่อมา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) บุตรชายได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ต่อมาในปี พ.ศ. 2414 พระเจดีย์องค์ใหญ่ถูกฟ้าผ่าจนยอดพระเจดีย์หักและไม่ได้รับการบูรณะเป็นเวลาถึง 47 ปี ต่อมาพระปรากรมมุนี เจ้าอาวาสรูปที่ 10 ได้บูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์องค์เล็กรอบพระเจดีย์ใหญ่ ซ่อมกำแพงรอบพระเจดีย์องค์ใหญ่ และได้จัดงานฉลองพระเจดีย์และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานไว้บนพระเจดีย์องค์ใหญ่ ในปี 2461 พระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดรูปถัดมาจึงได้ดำเนินการบูรณะยอดพระเจดีย์ขึ้นดังเดิม และในปี พ.ศ. 2549 พระธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ครั้งใหญ่ และได้ค้นพบพระบรมสารีริกธาตุและพระกรุจำนวนมากบนองค์พระเจดีย์ใหญ่ เมื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสร็จ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนองค์พระเจดีย์ใหญ่ ในโอกาสสมโภช 180 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

เขามอ

“เขามอ” มาจากคำว่า “ถมอ” ในภาษาเขมร แปลว่าก้อนหิน หมายถึงภูเขาจำลองที่ก่อขึ้นจากหินจนมีรูปทรงคล้ายกับภูเขา

เขามอในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สร้างในปี พ.ศ. 2371-2378 มีอายุมากกว่า180 ปี ก่อสร้างด้วยศิลา ตั้งอยู่กลางสระน้ำ แวดล้อมด้วยพระสถูปเจดีย์วิหาร ศาลารายน้อยใหญ่ และพรรณไม้หายาก เป็นสถานที่ที่สงบร่มเย็น สร้างขึ้นเพื่อประดับตกแต่งพระอารามและพระราชอุทยาน ซึ่งเป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในเขามอแห่งนี้ประกอบไปด้วย 1.เก๋งจีน 2.ศาลาจำลอง (ด้านทิศใต้) 3.ศาลาขวาง 4.พระวิหารหลวงจำลอง 5.พระสถูปเจดีย์จำลอง 6.ศาลาจำลอง(ด้านทิศเหนือ) 7.พระพุทธปรางค์ 8.พระพุทธฉาย 9.ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ ในปี พ.ศ. 2555 มีการบูรณปฏิสังขรณ์เขามอ (ภูเขาจำลอง) ออกแบบและควบคุมงานบูรณะโดยกรมศิลปากร

มีแบบจำลองเขามอเพื่อให้เห็นโดยรอบชัดเจน

มีประวัติเกี่ยวกับเขามอไว้ให้อ่าน

ภายในร่มรื่น เย็นสบาย ปลูกต้นไม้น้อยใหญ่โดยรอบ มีทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดัด เฟิร์นต่างๆ

สิ่งมีชีวิตเจ้าถิ่นก็คงจะเป็นเต่าและนกพิราบ

เต่าเจ้าถิ่น

เดินชมบรรยากาศแล้วก็ได้เวลาให้อาหารเจ้าเต่า ซึ่งมีเยอะมากกกกกกก

กล่องนี้ 20 บาท ขายอยู่ตรงประตูด้านข้างเขามอนี่เอง

เพิ่งรู้วันนี้ว่าเต่ากินมะละกอด้วย นึกว่ากินเป็นแต่ผักบุ้ง

พอยื่นมะละกอให้ เต่าก็ยืดคอยาวๆ ขึ้นมากิน เราก็แกล้งยกขึ้นสูงๆ ตกลงว่าจะมาทำบุญหรือทำบาป 55555

ให้อาหารเต่าไปซักพัก เดอะแก๊งค์เต่าก็มากันเต็มเลย

เท่าที่สังเกตตรงนี้จะเป็นแหล่งพักผ่อนของคนในชุมชนแถวนั้นด้วยนะคะ เย็น ๆ จะมีเด็ก ๆ มานั่งเล่นมาให้อาหารเต่า นักท่องเที่ยวก็เข้ามาถ่ายรูปกันอยู่เรื่อย ๆ ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนจิตใจได้ดีทีเดียว ใครเคยไปมาแล้ว อย่าลืมมา “ร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ และ ไลฟ์สไตล์ ของคุณ” กันที่ www.reviewpromote.com นะคะ

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

FB: @Watprayoon
พิกัด: เชิงสะพานพุทธฯ ถ.ประชาธิปก เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
เปิด: ทุกวัน เวลา 09.00-21.00 น.
โทร: 02 465 5592
เว็บไซต์: www.watprayoon.com

คะแนนรีวิว:
ความน่าสนใจ:
สถานที่:
การเดินทาง:
แผนที่

แชร์บอกให้เพื่อนคุณรู้

คอมเม้น

0 คอมเม้น
Other Review by Review Promote

กฎการรีวิว

People who love what they do help
you get everything done at an
unbeatable value.

รีวิวโดยทีมงาน RP

What do you do best? Create your
Gig and start selling. It’s free, and
only takes 5 minutes.

ร่วมกิจกรรม

Your safety is our top priority. Secure
transactions and our safety team
protect you at all times.
เข้าสู่
ระบบ
เขียน
รีวิว
รีวิว
อัพเดท
Top 10
รีวิว
TOP
ติดต่อทีมงานเพื่อ
แนะนำรีวิวน่าสนใจ