Review By RP

"สวนสมเด็จย่า" สวนสำหรับชุมชนพร้อมแหล่งการเรียนรู้

โดย: Review Promote
1 สิงหาคม 2560 เวลา 14:04 ผู้เข้าชม: 21,401
0
0
0

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จประศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่า สวนสมเด็จย่า ตั้งอยู่ในซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน ที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมชนย่านนั้น ทุกคนสามารถมาใช้พื้นที่แห่งนี้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ชมต้นไม้ใบหญ้า เรียนรู้ อ่านหนังสือ และออกกำลังกาย

นอกจากต้นไม้นานาชนิดที่ให้ความร่มรื่นภายในสวนสมเด็จย่าแล้ว ยังมีส่วนของอาคารจำลอง อาคารพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุด ที่พร้อมให้ทุกคนมาเรียนรู้ภายในสวนแห่งนี้อีกด้วย ตามไปดูกันค่ะว่าสวนสมเด็จย่าแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

ทางเข้าจะมีป้ายบอกทางไปสวนสมเด็จย่า จากรูปให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไป สวนสมเด็จย่าจะอยู่ทางซ้ายมือ สามารถจอดรถหลังสวนสมเด็จย่าได้ (ภาพถ่ายจากซ.ดิลกจันทร์)

สวนสมเด็จย่า เป็นนามสามัญที่ชาวบ้านเรียกอุทยานและพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัดสร้างขึ้นสนองกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อ พ.ศ. 2536 เพื่ออนุรักษ์อาคารเก่าในย่านนิวาสสถานเดิมเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ และพัฒนาพื้นที่ซึ่งนายแดง นานา และนายเล็ก นานา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ได้พร้อมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน 4 ไร่ ในบริเวณชุมชนหลังวัดอนงคาราม ให้เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน

ช่วงเย็นๆ จะเห็นชาวบ้านจูงลูกจูงหลานมานั่งเล่นที่สวนแห่งนี้ ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ ทำให้สวนแห่งนี้กลายเป็นแหล่งร่วมคนในชุมนุม ทั้งยังใช้ประกอบพิธี หรือจัดกิจกรรมรื่นเริงตามเทศกาลต่างๆ

ภายในอุทยานจัดแบ่งพื้นที่เป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่ เช่น ต้นไทรอายุนับร้อยปี และพื้นที่ตั้งอาคารต่าง ๆ ได้แก่ อาคารจำลองพระตำหนักที่ สมเด็จย่า ทรงเคยให้เป็นที่ประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ และอาคารโบราณดั้งเดิม 2 หลัง คืออาคารที่เป็นจวนของ สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย (หัต บุนนาค) และบ้านของ เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) ลักษณะเป็นอาคารตึกแถวสถาปัตยกรรมแบบจีน สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งได้รับการบูรณะและจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับแสดงภาพพระราชประวัติ ภาพพระราชจริยวัตรงานฝีพระหัตถ์ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของ สมเด็จย่า

ภายในสวนส่วนหน้าของอุทยาน ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีฯ ขนาดเท่าพระองค์จริง เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ลักษณะประทับนั่งในพระอิริยาบถสบายๆ

ดินใต้ฐานพระราชานุสาวรีย์ก็นำมาจากสถานที่ต่างๆ ที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจ

พื้นที่ภายในมีการปูอิฐทำพื้นเป็นอย่างดี เพื่อให้สะดวกต่อการวิ่งออกกำลังกาย

ภายในสวนส่วนใน มีบ้านจำลองซึ่งได้จำลอง "บ้านเดิม" ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งเคยประทับที่ชุมชนแห่งนี้ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ โดยตกแต่งภายในตามหนังสือ "แม่เล่าให้ฟัง" พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ศาลา 8 เหลี่ยม ที่อยู่ภายในสวน สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสครบ 8 รอบ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสร็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างเป็นทางการ และประทับนั่งด้านในศาลาแปดเหลี่ยมแห่งนี้ด้วย

ตรงข้ามศาลา 8 เหลี่ยม มีแผ่นหินทรายแกะสลักเป็นภาพนู่นต่ำ แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ภาพสลักแผ่นหินทรายทางด้านใต้แสดงพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในท้องถิ่นทุรกันดาร การดำเนินงานของแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนี (พอ.สว.) การจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กลางภาพเป็นต้นไม้ใหญ่ อักษรพระปรมาภิไธย สว. ในกรอบน้ำหยด เปรียบดั่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีเป็นเสมือนร่มโพธิ์ ร่มไทร ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกเกล้าชาวไทยให้อยู่เป็นสุขมายาวนาน

อีกด้านแกะสลักกระบวนแห่ไหว้สาแม่ฟ้าหลวงของชาวล้านนา เพื่อสะท้อนถึงความเทิดทูนจงรักภักดีของปวงชนที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่เห็นเป็นอิฐแดงนี้ คือส่วนของอาคารทิมบริวาร สถาปัตยกรรมแบบจีนซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของข้าทาสบริวารเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค)

ในสวนมีต้นปีบด้วยนะคะ ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ และดอกก็ร่วงกระจายบนพื้น ให้ความรู้สึกละมุนละไมอย่างยิ่ง

ความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่น้อยภายในสวนช่วยให้เราผ่อนคลาย สดชื่นยิ่งนัก

จะเห็นซากปรักหักพังของกำแพง เชื่อว่าที่นี่คงอนุรักษ์ไว้อย่างดี

เดินผ่านกำแพงไปจะเป็นส่วนด้านหลังอาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) มีห้อง “มุมหนังสือ เรือนสรรปัญญา” สำหรับให้บริการผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมอุทยานฯ ภายในมีหนังสือหลากหลายประเภทไว้ให้บริการ นอกจากนี้ ชั้น 2 ของอาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) ยังใช้จัดแสดงงานศิลปะหมุนเวียนให้ความรู้ทางศิลปะอย่างต่อเนื่อง อาคารนี้เป็นอาคารโบราณที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่จากอาคารซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ด้านหลังอาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) มีต้นไม้อยู่มากมาย ทั้งพันธุ์ไม้หายาก พืชสมุนไพร พืชสวน ปลูกไว้ตลอดทางเดิน ต้นไหนที่มีความพิเศษก็จะมีป้ายบรรยายสรรพคุณติดไว้ ถือเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ที่ดีเยี่ยมแห่งหนึ่งเลยทีเดียว

ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทั้งสองหลังที่อยู่ด้านหน้าของอุทยานได้อนุรักษ์และปรับปรุงจากตึกแถวซึ่งเป็นทิมบริวารที่ล้อมรอบบ้านของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ (แพ บุนนาค) ลักษณะอาคารก่อสร้างแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมจีน

อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ 1 จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประมวลเหตุการณ์ ในการพระราชพิธีพระบรมศพ พระตำหนัก วัง ตลอดจนที่ประทับครั้งทรงพระเยาว์ และประวัติชุมชนย่านวัดอนงคารามชุมชนประวัติศาสตร์ที่ผู้คนหลายเชื้อชาติ ศาสนาทั้งไทย จีน อิสลาม และลาวอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีคำอธิบายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทรงฉายในวันคล้ายวันประสูติครบ 3 ปี ของพระโอรสพระองค์แรกวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2471 ที่ร้านเดอยอง เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ 2 จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรและงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ทรงพระราชทานสิ่งของ ความช่วยเหลือ บำรุงขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เสมอมา

ผู้สนับสนุน

พระราชทานของเล่นให้แก่เด็กที่มารอรับเสด็จ

ยาพระราชทานของหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระบรมราชชนนี

พระองค์ทรงโปรดดอกไม้ภูเขา โดยเฉพาะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาก ทรงเก็บมาทับให้แห้ง แล้วนำมาประดับเป็นที่คั่นหนังสือ บัตรอวยพรต่างๆ

งานเครื่องเคลือบดินเผา “กลุ่มนักดนตรี” ที่ทรงปั้นด้วยพระองค์เอง ทรงปั้นจากที่ได้ทอดพระเนตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดนตรี

งานเครื่องกระเบื้อง ที่พระองค์ทรงเขียนภาพลงบนเครื่องกระเบื้องประเภทต่างๆ เช่น จาน แจกัน ชุดถ้วยชา ถ้วยกาแฟ ในงานของพระองค์จะเห็นลายเซ็นชื่อย่อ สว

ทรงปั้นพระพุทธรูปปางสมาธิเคลือบสีเขียว เพื่อบูชาและถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระพุทธรูปทุกพระองค์จะมีหมายเลขกำกับ

หนังสือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ไม้แบดมินตันส่วนพระองค์ และกีฬาที่ทรงโปรดในด้านอื่นๆ อาทิ สกี เทนนิส

นอกจากนี้ยังมี สวนริมน้ำ อยู่ติดกับลานจอดรถด้านหลัง เป็นสวนที่อยู่นอกเขตรั้วของอุทยาน ต้องเดินออกมาทางประตูด้านข้าง เป็นสถานที่ให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังมีสนามเปตอง ให้ประชาชนได้เล่น สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเล่นกีฬาเปตองและทำให้กีฬานี้แพร่หลายในประเทศไทย ทรงเห็นว่ากีฬานี้เหมาะแก่คนทุกอายุ ผู้สูงอายุก็เล่นได้

สวนสมเด็จย่า ถือเป็นแหล่งพักผ่อนของใครหลาย ๆ คน ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความรู้สมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี ใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ ก็สามารถแวะมาได้ทุกวัน ส่วนใครที่เคยไปมาแล้ว อย่าลืมมา “ร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ และ ไลฟ์สไตล์ ของคุณ” กันที่ www.reviewpromote.com นะคะ

สวนสมเด็จย่า

FB: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Web: www.theprincessmothermemorialpark.org
เปิด: บริเวณอุทยานฯ เปิดทุกวัน เวลา 06.00 - 18.00 น.,
อาคารพิพิธภัณฑ์เปิดเวลา 08.30-16.30น. (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์),
มุมหนังสือ เปิดเวลา 08.30-16.30 น. (หยุดวันจันทร์-วันอังคาร)
Tel: 0-2437-7799, 0-2439-0902
การเดินทาง
รถประจำทางที่ผ่าน / Bus 
No : สาย 6, 42, 43
ทางเรือ (เฉพาะเรือท่องเที่ยว) : ขึ้นที่ท่าเรือศาลาทรงจีน (ศาลเจ้าพ่อกวนอู)

คะแนนรีวิว:
ความน่าสนใจ:
สถานที่:
การเดินทาง:
ตั๋ว/บัตรเข้าชม:
คะแนนโดยรวม:
แผนที่

แชร์บอกให้เพื่อนคุณรู้

คอมเม้น

0 คอมเม้น
Other Review by Review Promote

กฎการรีวิว

People who love what they do help
you get everything done at an
unbeatable value.

รีวิวโดยทีมงาน RP

What do you do best? Create your
Gig and start selling. It’s free, and
only takes 5 minutes.

ร่วมกิจกรรม

Your safety is our top priority. Secure
transactions and our safety team
protect you at all times.
เข้าสู่
ระบบ
เขียน
รีวิว
รีวิว
อัพเดท
Top 10
รีวิว
TOP
ติดต่อทีมงานเพื่อ
แนะนำรีวิวน่าสนใจ