ต้อหิน (Glaucoma) คืออะไร?

ความดันภายในลูกตาที่สูงมากไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง สามารถทำร้ายเส้นประสาทตาและทำให้สูญเสียการมองเห็นได้

ภาวะพิษจากโลหะหนัก (Heavy Metal Poisoning) คืออะไร?

การสะสมของโลหะในร่างกายมากเกินไปอาจนำไปสู่อาการที่ร้ายแรง

"ของเล่น"...ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ใช้หลัก '4ป.' เลือกซื้อให้ลูก

"ของเล่น" คือสิ่งที่พ่อแม่ต้องเอาใจใส่ พอๆ กับการเลือกซื้อเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มหรืออื่นๆให้กับลูก ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะกับเด็กตามแต่ละช่วงวัย การเรียนรู้ หรือพัฒนาการตามลำดับขั้นของเด็ก
Previous 1 2 3 4 5... 49 50 Next