เกาะเฮ (ภูเก็ต)

เกาะเฮเป็นเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต ห่างจากชายฝั่งภูเก็ตประมาณประมาณ 10 ก.ม. เป็นอีกหนึ่งเกาะยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ต

อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร (ภูเก็ต)

เป็นอีกหนึ่งสถานที่อันเป็นอนุสรณ์สถานแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อเป็นการสำนึกและรำลึกถึงวีรกรรมรวมทั้งความเสียสละเพื่อปกป้องชาติของวีรสตรีแห่งเมืองถลาง เกาะภูเก็ตนี้ ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร

ศาลเจ้าต่าวบู้เก๊ง (ภูเก็ต)

อ๊ามบางเหนียวแม้จะเป็นอ๊ามที่อยู่ติดถนนหลักแต่ก็มีขนาดกว้างขวาง ตามผนังของศาลเจ้าจะมีรูปวาดสีน้ำเป็นสัตว์นำโชคของจีน ดูสดใสและสวยงามมากมาย
Previous 1 2... 40 41 42... 51 52 Next